Röda rummet – Valand

Röda rummet

Matsalsdelen för stora och små sällskap som vill fira något extra.

Röda rummet är Restaurang Valands nya matsalsdel. Här finns det möjlighet att boka bord för såväl stora som små sällskap. Ett rum för dig som vill fira något extra.